Da li prijavljujete nadležnima kršenje radnih prava?

Indicates required field
Da li bi ste prijavili inspekciji za rad kršnjenje svojih radnih prava?
Da li verujete da će inspekcija za rad reagovati ?
Da li bi ste prijavili sindikatu kršenje svojih radnih prava ?
Da li verujete da će sindikat da vas zaštiti?
Da li u vašoj firmi postoji sindikat ?
Da li ste član sindikata?
Da li je u vašem okruženju bilo kršenja radnih prava prema nekom vašem kolegi?
Da li ste reagovali na kršenje radnih prava prema vašem kolegi?