Rad i radna prava

Indicates required field
Koliko znate o Zakonu o radu ?
Koliko znate o radnim pravima?
Da li smatrate da mediji previše ili premalo pažnje poklanjaju temi radnih prava?
Da li smatrate da znate koja su vaša prava kao radnika/zaposlenog?
Da li smatrate da je u javnoj sferi dovoljno zastupljena tema prava radnika?
Da li znate nekog ko je dobio otkaz, bio šikaniran na poslu na bilo koji način ?
Da li znate nekog ko je dobio otkaz i inspekcija ga vratila na posao, a da je poslodavac to prihvatio bez problema?
Da li znate nekog ko prima platu manju od minimalca?
Da li mislite da je rad subotom u skladu sa Zakonom o radu?
Da li u vasoj firmi postoji sindikat?
Pol