Da li je pandemija Covid 19 uticala na vaš život

Indicates required field
Da li je pandemija Covid 19 uticala na vaš život?
Da li ste promenili svakodnevne navike zbog Covid 19?
Da li ste imali promene na poslu zbog Covid 19?
Da li su pandemija Covid 19 i mere zbog nje uticale na vaše i prihode vaše porodice?
Prihodi su?
Da li primećujete promene u političkoj klimi u državi od početka pandemije?
Klima se promenila?